Přejít na obsah

ZEMŘEL JARDA RÖSZLER

Ve středu 27.10.2021 zcela nečekaně ve svých 39 letech zemřel Jarda Röszler, pedagog volného času Domu dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí. Skutečnost, která zastavila čas a je stále k neuvěření a k nepochopení. Život je nevypočitatelný a leckdy se nám zdá být nespravedlivý a krutý.

Jaroslav Röszler 001

Jarda se celý svůj profesní život věnoval dětem a mládeži. V ústeckém DDM měl na starost zejména technické a sportovní kroužky. Svůj volný čas věnoval sportu, horám, lezení, vodě a focení. Mnozí Jardu znali z tábořiště v Cakli nebo z lezeckých či vodáckých akcí. Pro mnohé je nezapomenutelná jeho čajovna ve starém DDM v Lukesově ulici. Organizačně stál nad všemi Zahradními slavnostmi. V letošním roce byl aktivním spolupracovníkem při dokončování nového DDM. Bohužel nová lezecká stěna, která se měla stát „jeho“ chloubou, osiřela. Dům dětí a mládeže ztratil pedagoga, kolegu a nezaměnitelnou osobnost, která často a nenápadně posouvala aktivity a činnost DDM do veřejného prostoru. Jarda byl, díky své povaze a vstřícnosti, svým způsobem i tváří DDM. Inspiroval řadu dětí a každému byl kamarádem a parťákem, který dokáže nezištně pomáhat. Měl lidský i společenský přesah, ale zůstával skromný a nenápadný. Proto nám bude Jarda chybět. 

Upřímnou soustrast rodině a všem nejbližším.

Petr Hájek, starosta města

Poslední rozloučení s Jardou Röszlerem se koná v pátek 5. listopadu 2021 v 11.00 hodin v obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí.

parte jarda