Přejít na obsah

ZIMNÍ ÚDRŽBA MĚSTA SE ŘÍDÍ OPERAČNÍM PLÁNEM

Město Ústí nad Orlicí se jako každý rok připravilo na zimní období vytvořením Operačního plánu zimní údržby, který je vyvěšen na webových stránkách města. Nastavuje pravidla, za jakých bude zajišťována sjízdnost či schůdnost místních komunikací a chodníků během zimního období. Tím se myslí doba od 1. listopadu do 31. března nebo déle, pokud klimatické podmínky ještě nejsou příznivé. Plán stanovuje, v jakém pořadí podle jejich důležitosti bude prováděna údržba místních komunikací a chodníků, dále technologické postupy a v neposlední řadě definuje provoz pohotovostní služby. Zimní údržbou komunikací a chodníků je pověřena městská společnost Tepvos a provádí ji v časových lhůtách stanovených plánem. Zároveň jsou před zimou Nařízením města Ústí nad Orlicí vymezeny úseky místních komunikací a chodníků malého dopravního významu, nebo nevyužívané, které nejsou v zimě udržovány. V našem městě se jedná o místní komunikace a chodníky v ulici S.K.Neumanna a Špindlerova, které se opakovaně neudržují každý rok. Na rozdíl od let minulých se již v nařízení neobjevují chodníky v ulicích Wolkerova, Na Výsluní a Lázeňská, po aktualizaci byly zařazeny do plánu údržby účelových komunikací.

Více zde: Operační plán zimní údržby - Město Ústí nad Orlicí

DJI 0074