Přejít na obsah

PŘIPOMÍNÁME SI PAMÁTKU ZESNULÝCH - DUŠIČKY

Památku zesnulých si na ústeckém městském hřbitově tradičně připomenula řada lidí. Místa posledního odpočinku zaplnily kytice a svíčky a vzpomenout na své blízké nebo zapálit svíčku k centrálnímu kříži přicházely proudy lidí.

Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí uspořádala společnou vzpomínkovou modlitbu za ty, kteří na hřbitově odpočívají, i na všechny, které jsme měli rádi a kteří nás již opustili. V tento den byla také požehnána nově vyrobená funerální plastika Piety od Quida Kociana na hrobě Prof. ThDr. PhDr. Josefa Cibulky. Původní bronzová plastika byla před lety zcizena a Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí nechala zhotovit plastiku novou z náhradního materiálu. Ústecký rodák a kněz Josef Cibulka žil v letech 1886 - 1968. Byl nositelem dvou doktorátů (filozofie a teologie), stal se docentem a posléze profesorem křesťanské archeologie a církevního umění. Přednášel na Filozofické a fakultě Univerzity Karlovy, patřil k oblíbeným pedagogům, vychoval a ovlivnil řadu českých historiků umění. Podílel se na dokončení svatovítské katedrály v Praze a přispěl velkou měrou k vybudování Roškotova divadla.

Oslava Dušiček se odvíjí od slavnosti (svátku) Všech svatých, který připadá na 1. listopadu. V noci z 31. října na 1. listopadu slavili Keltové konec léta a nový rok, svátek Samhain. Samhain byl podle keltské tradice časem, kdy se duše zesnulých vrací domů a jejich příbuzní jim svítilnami z vydlabaných řep pomáhají na cestě do podsvětí. Na ochranu před zlými duchy se lidé převlékali do hadrů a malovali si obličeje. Svátku Samhain je svou podstatou a znaky nejvíce podobný Halloween slavený večer 31. října. Historickým předchůdcem křesťanských dušiček byly u pohanských Slovanů ritualizované oslavy či hostiny, konané přímo na nekropolích na počest zesnulých předků.

3K0A3288
3K0A3297
3K0A3291
3K0A3300
3K0A3251
3K0A3268
3K0A3257
3K0A3260
3K0A3271
3K0A3276
3K0A3284
3K0A3317
3K0A3323
3K0A3335
3K0A3339
3K0A3363
3K0A3349
3K0A3355
3K0A3370
3K0A3378
3K0A3388
3K0A3400
3K0A3397
3K0A3406

news list