Přejít na obsah

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S JARDOU RÖSZLEREM

V pátek 5. listopadu se ve smuteční síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí uskutečnilo poslední rozloučení s Jardou Röszlerem, výraznou osobností a dlouholetým pedagogem Domu dětí a mládeže DUHA, který zemřel náhle ve středu 27. října 2021 ve věku 39 let.

Jarda Röszler se celý svůj profesní život věnoval dětem a mládeži. V ústeckém DDM měl na starost zejména technické a sportovní kroužky. Svůj volný čas věnoval sportu, horám, lezení, vodě a focení. Mnozí Jardu znali z tábořiště v Cakli nebo z lezeckých či vodáckých akcí. Pro mnohé je nezapomenutelná jeho čajovna ve starém DDM v Lukesově ulici. Organizačně stál nad všemi Zahradními slavnostmi. V letošním roce byl aktivním spolupracovníkem při dokončování nového DDM. Bohužel nová lezecká stěna, která se měla stát „jeho“ chloubou, osiřela. Dům dětí a mládeže ztratil pedagoga, kolegu a nezaměnitelnou osobnost, která často a nenápadně posouvala aktivity a činnost DDM do veřejného prostoru. Jarda byl, díky své povaze a vstřícnosti, svým způsobem i tváří DDM. Inspiroval řadu dětí a každému byl kamarádem a parťákem, který dokáže nezištně pomáhat. Měl lidský i společenský přesah, ale zůstával skromný a nenápadný.

Čest jeho památce.

3K0A3523
3K0A3553
3K0A3528
3K0A3566
3K0A3530
3K0A3571
3K0A3576
3K0A3579
3K0A3584
3K0A3586
3K0A3590
3K0A3592
Jaroslav-Roszler

news list