Přejít na obsah

ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU PERLY NAVRŽENY

Reagujeme na iniciativu, která se v posledních dnech objevila na sociálních sítích a navrhuje změnit regulační plán v areálu bývalé Perly 01 v Ústí nad Orlicí tak, aby blok 05, který v něm byl vyčleněn jako obytný (pro bytovou výstavbu), byl využit na veřejnou zeleň. Tato změna, která by vedla k trvalé změně charakteru pozemku z plochy obytné do plochy veřejná prostranství – veřejná zeleň, byla již navržena. Návrh je vypracován a diskuse o něm má být otevřena na prosincovém zasedání zastupitelstva, na kterém budou projednávány i jiné požadované změny územní plánu města. Iniciativa pouze kopíruje současné kroky ústecké radnice, o kterých již bylo zastupitelstvo města informováno.
 
Regulační plán řeší detailní uspořádání konkrétního území a je součástí územního plánu města. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje daného území a pro rozhodování je závazný, jakoukoliv změnu musí schválit zastupitelstvo města. V Ústí nad Orlicí se stalo zvykem, že změny územního plánu jsou projednávány jednou ročně na závěr roku. „Zastupitelstvu na prosincovém zasedání bude předloženo ke schválení několik změn územního plánu. Týkají se i regulačního plánu Perly 01. Město bude předkládat čtyři návrhy, jak změnit využití pozemků v areálu Perly. Jedna z nich se týká právě bloku 05, který by se ze zastavitelné plochy pro bydlení mohl změnit na plochu určenou pro veřejnou zeleň. O tomto záměru bylo již v červnu zastupitelstvo města informováno místostarostou Jiřím Preclíkem,“ dodal starosta města Petr Hájek. Jak případně ozelenit tuto plochu navrhuje studie, kterou podle požadavku města vypracovali autoři původního regulačního plánu.
zmenaRP2
zmenaRP6
zmenaRP
zmenaRP3
zmenaRP4
news list