Přejít na obsah

PO ÚSTÍ BUDOU NÁDOBY NA SEPARACI OLEJE

V Ústí nad Orlicí bude možné od ledna 2022 na některých sběrných místech ve městě odevzdat použitý jedlý olej. O tuto službu občané opakovaně projevovali zájem. Dosud jej bylo možné odevzdat jen ve Sběrném dvoře společnosti Tepvos. Nyní bude v centru města i v jeho městských částech Hylváty, Kerhartice, Černovír a Knapovec rozmístěno celkem 16 nádob o objemu 240 litrů, do kterých bude možné odevzdat odpadní jedlé oleje a tuky. Postará se o ně na základě uzavřené smlouvy odborná firma z Cerekvice. Kontejnery budou vyváženy pravidelně jednou měsíčně, pokud se naplní, i dříve.

Třídění použitého oleje a tuků má smysl, přispívá se tím k ochraně vody a životního prostředí. Pokud se vylejí do výlevky nebo toalety, v odpadní síti způsobují poměrně značné škody. Nejenom z pohledu ucpání, ale i při nátoku odpadní vody do čistírny, kde tuky zanášejí hrubé přečištění. „Tříděním oleje přispějete k ochraně životního prostředí, ale i k ochraně kanalizační sítě a technologickému zpracování vod,“ upozorňuje městská společnost Tepvos.

3K0A0003 5