Přejít na obsah

LIDÉ SE DÍKY KAMERÁM CÍTÍ BEZPEČNĚJI

Na různé otázky kolem Městského kamerového dohlížecího systému měla odpovědět anketa, kterou připravila Komise prevence kriminality. O tom, že je to téma stále aktuální a pozorně sledované, vypovídá počet respondentů, kteří se ankety zúčastnili, celkem jich bylo 235. Většina z nich (55,1 procenta) se většinou cítí v Ústí nad Orlicí bezpečně a nemyslí si, že by jim zde hrozilo nějaké nebezpečí.

Necelá čtvrtina respondentů uvedla, že ohrožení cítí v některých lokalitách. Při specifikaci místa šlo hlavně o městskou část Hylváty (22,2 procent odpovědí), shodně 13,3 procenta nasbíraly Podměstí a městská část Dukla. Odpovědi, proč se občané v dané lokalitě cítí méně bezpečně, byly různé, poukazovali na přítomnost lidí bez domova, pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, sociálně slabších a minoritních skupin. Zmiňován byl hluk, agresivní jedinci, řidiči nerespektující dopravní značení a předepsanou rychlost jízdy, zarostlá a tmavá místa nebo absence veřejného osvětlení a malá četnost kontrol policie.

Městský kamerový systém hodnotí většina respondentů jako účinný nástroj pro posílení bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě, podporuje jeho rozšíření i do dalších lokalit. Téměř tři čtvrtiny respondentů by uvítaly dohled kamer v místě svého bydliště. Z ankety vyplývá, že v místech monitorovaných kamerami se lidé cítí bezpečněji. Nejvíce si je lidé přejí tam, kde vnímají bezpečnostní problémy, například na Podměstí nebo v Hylvátech. „Výstupy z ankety nám poslouží pro další rozhodování, společně s městskou policií budeme připravovat rozšíření městského kamerového systému o nové body tam, kde si o ně lidé říkali nejčastěji,“ dodal místostarosta města Jiří Preclík.

02
01
04
03
05
06
08
07

IMG 3180