Přejít na obsah

OBNOVA KŘÍŽOVÉ CESTY MÁ POKRAČOVAT

Šest kapliček křížové cesty na Andrlův chlum září novotou. Končí jejich rekonstrukce, která se dotýkala nejen objektů samotných, ale i jejich bezprostředního okolí. Vznikla nová odpočinková místa a doplněn byl mobiliář. Díky tomu se zvýší turistická atraktivita této oblíbené vycházkové trasy a lidem nabídne více možností na oddech a rozjímání.

Město má v plánu v obnově kapliček pokračovat, připravovat se bude oprava dalších pěti objektů na začátku křížové cesty.

Další podrobnosti

  • šlo o projekty s názvem „Kulturní památky – cesta ke společnému poznání“ a „Kulturní dědictví nás spojuje“
  • obnova se týkala kapliček VI., VII., VIII., IX., X. a XI.
  • vyměněna byla střešní krytina, opraveny venkovní omítky, provedena drenáž a restaurátorské práce na kamenných částech
  • mezi kapličkami IX. a X. vzniklo odpočinkové místo s 5 dřevěnými lavičkami a u kapličky číslo XI. byl instalován dřevěný stůl s lavicemi
  • v plánu je zhotovení informační tabule s popisem realizovaných prací, leták s názvem Kulturní dědictví nás spojuje (pohled do historie křížové cesty a krátké seznámení s architekturou a výzdobou jednotlivých kapliček), vydání mapy s turistickými cíli v česko-polském pohraničí
  • celkové náklady na obnovu kapliček činí 2,5 milionu korun
  • oba projekty jsou financovány z 85 % z Programu INTERREG V-A ČR – Polsko 2014 – 2020, Fondu mikroprojektů, rozpočtu Pardubického kraje a rozpočtu města Ústí nad Orlicí

3K0A0642
3K0A0645
3K0A0664
3K0A0681
3K0A0655
3K0A0690
3K0A0698
3K0A0705
3K0A0644
3K0A0709
3K0A0715
3K0A0727
3K0A0746
3K0A0762
3K0A0766
3K0A0772
3K0A0773

news list