Přejít na obsah

DEN ROZMANITÝCH ČINNOSTÍ VE SPECIÁLNÍ ŠKOLE

Speciální základní škola, mateřské škola a praktické škola Ústí nad Orlicí připravila ve středu 15. dubna tradiční „Den rozmanitých činností“ spojený s „Dnem otevřených dveří“.   Žáci mohli pracovat v keramické dílně, prostírat slavnostní tabuli, vyrobit čarodějnici, kostlivce nebo papírové srdce a také upéct drobné zákusky. Zájem byl také o soutěž ve zpěvu, stolním tenise a kuželkách. Několik žáků si vyzkoušelo jízdu na novém dopravním hřišti na zahradě školy. Některých činností se účastnili také žáci z družební polské školy v Dlugopolje Zdroj, kteří jsou zde na výměnném pobytu.   Celý den proběhl, také díky počasí, k velké spokojenosti všech zúčastněných. Akce se uskutečnila díky podpoře Města Ústí nad Orlicí.  
news list