Přejít na obsah

ÚPRAVY WOLKEROVA ÚDOLÍ ZVÝŠÍ ZÁJEM O FAUNU A FLÓRU

Připravovaná revitalizace Wolkerova údolí postoupila do další fáze. Po veřejné anketě, díky které město posbíralo řadu zajímavých podnětů od občanů, a schůzkách pracovní skupiny byl vypracován návrh revitalizace. Prodiskutován měl být s veřejností na podzimním setkání v Malé scéně, kvůli špatné epidemiologické situaci bylo však zrušeno, uskuteční se v náhradním termínu.

Návrh respektuje základní požadavky, mezi které patřilo zachování přírodního rázu lesoparku, potřeba zvýšit běžnou údržbu, obnovit a rozšířit stávající herní a edukační prvky.

Návrh zahrnuje kompletní výměnu stávajících herních prvků, přičemž sestava nových má být cílena zvlášť na mladší a starší děti, navržena je například strážní věž, věžička s dvouhoupačkou, pružinové houpadlo nebo pískoviště. U rybníka se počítá s obnovou mobiliáře (lavičkami, odpadkovým košem a lehátkem pro dvě osoby). V horní části kopce (vedle altánu) je v návrhu zakomponována houpačka z akátové kulatiny a na jeho vrcholu pozorovatelna doplněna o skluzavku. Dětem by umožnila pozorovat vše, co se v oblasti Wolkerova údolí děje a dala jim možnost poznávat místní faunu a flóru.

Návrh počítá také s opravou stávajících didaktických prvků/tabulí naučné stezky a jejich doplněním tak, aby ještě více podněcovaly dětskou zvědavost dozvědět se víc o zdejších stromech a obyvatelích ptačích budek. V dolní části parku, ve dvou úsecích směrem od rybníka podél vodního toku, návrh počítá s haťovými chodníky, které by zajistily schůdnost často podmáčeného terénu.

Návrh úprav Wolkerova údolí byl uveřejněn na webových stránkách města a předložen k diskuzi. Máte-li námět či připomínku, zašlete nám ji do 15. prosince 2021 na mailovou adresu pokorna@muuo.cz (tel. 465 514 315).

Více zde: Záměr úprav Wolkerova údolí

DJI 0562