Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 17. ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zveme Vás na 17. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 13. prosince 2021 od 15:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 510, Velký sál.

Navržený program:

1. Projekt Revitalizace sídliště Hylváty

2. Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny

3. Finanční záležitosti

  a) rozpočtové provizorium na rok 2022
  b) rozpočtová opatření
  c) dotace z rozpočtu města

4. Majetkoprávní úkony

5. Obecně závazné vyhlášky

  a) o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  b) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  c) o regulaci hlučných činností   

6. Změny Územního plánu Ústí nad Orlicí

7. Změny Regulačního plánu obytné plochy U Letiště

8. Změny Regulačního plánu revitalizace území Perla 01

9. Projekt Revitalizace parku u Roškotova divadla

10. Různé