Přejít na obsah

PARDUBICKÝ KRAJ POČÍTÁ S VÝSTAVBOU V PERLE

První prosincový pátek zavítal do Ústí nad Orlicí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický společně s krajským radním zodpovědným za oblast školství Josefem Kozlem. Na radnici se setkali se starostou Petrem Hájkem a místostarostou Jiřím Preclíkem.

Hlavním bodem jednání byla připravenost kraje na výstavbu nových ateliérů místní Střední školy uměleckoprůmyslové. Stavba se dostala mezi 3 hlavní krajské projekty s podporou. Samotná stavba by pak mohla být realizována v průběhu následujících 3 let. Nová budova výrazně zvýší veškerý komfort a fungování uměleckoprůmyslové školy.

V rámci spolupráce a vytvoření co nejvhodnějších podmínek se naše město zavázalo bezplatně převést předmětné stavební pozemky na Pardubický kraj a zároveň zajistit výstavbu veškeré technické infrastruktury, tedy komunikace a hlavní rozvody kanalizace, vody, elektrické energie a plynu. Ze strany města je vše připraveno a již nyní svým závazkům dostálo. Teď už jen záleží na Pardubickém kraji, kdy bude moci vlastní investiční akci realizovat.

Hejtman Netolický s radním Kozlem také navštívili samotnou lokalitu budoucí výstavby a prohlédli s nově vybudovaný dům dětí a mládeže.

3K0A07381
3K0A07311
3K0A07351
3K0A07441
3K0A07531
3K0A07571
3K0A07791
3K0A07941
3K0A07981
3K0A0813
3K0A0821
3K0A01513
3K0A08231