Přejít na obsah

NÁDOBY NA SEPARACI OLEJE ROZMÍSTĚNY

Město Ústí nad Orlicí rozšiřuje počet komodit, které je možné třídit. Nově k nim budou patřit i použité tuky a oleje. Na vybraná kontejnerová stání v Ústí nad Orlicí a jeho městských částech jsou rozmístěny nádoby na jejich separaci, celkem jich je 16 o objemu 240 litrů. Vhazovat do nich se smí použité oleje či tuky slité do PET lahví. Lze je recyklovat, využívají se například při výrobě biologických paliv. Pro naše město bude tuto službu zajišťovat firma Černohlávek.

Před námi jsou vánoční svátky, během kterých se v domácnostech mnohem častěji smaží pokrmy. Vylévat použité oleje a tuky do dřezu nebo záchodu není šetrné k životnímu prostředí ani k městské kanalizaci, ve velké míře ji zanáší.

Do sběrné nádoby:

PATŘÍ:
- přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích

NEPATŘÍ:
- směsný (komunální) odpad
- živočišné tuky (sádlo, lůj)
- motorový olej
- plast (krom lahví s olejem)
- sklo
- papír
- nápojové kartony (europack)
- baterie, elektromateriál
- textil a obuv
- biologický odpad
- zdravotnický materiál

Seznam stanovišť sběrných nádob

• ul. Letohradská „U Penny Marketu“
• ul. Bratří Čapků
• ul. Na Pláni „u Káčka“
• ul. Čs. armády „parkoviště před nemocnicí“
• ul. Smetanova „za Popradem“
• ul. Ježkova
• ul. Pickova
• ul. Okružní
• ul. Na Výsluní
• Kerhartice, ul. Sokolská
• Hylváty, ul. Dukelská
• Hylváty, ul. Třebovská „u Konzumu“
• Hylváty, ul. Třebovská 410
• Hylváty, ul. Třebovská 449
• Knapovec, ul. za čp. 178
• Černovír, ul. u čp. 91

202112081048353K0A0475
202112081048283K0A0474
202112081049003K0A0477
202112081051473K0A0481
202112081051293K0A0479

news list