Přejít na obsah

RADNÍ SE SEZNAMUJÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

Od února se členové Rady města Ústí nad Orlicí postupně seznamují s městskými příspěvkovými organizacemi. Radní již navštívili tři příspěvkové organizace působící v sociální oblasti, jednalo se o Domov důchodců, Centrum sociální péče a Stacionář.  Hlavním cílem návštěv je seznámení se s činností jednotlivých zařízení, nabízených služeb a jejich možnosti zkvalitnění pro občany města. V neposlední řadě byla řešena i ekonomická stránka jednotlivých zařízení, jak z pohledu provozního tak i možných budoucích investic. Ať už se jedná o možnost zřízení odlehčovací služby v Domově důchodců nebo případné přemístění Stacionáře.
news list