Přejít na obsah

LETOS NAPOSLEDY ZASEDALI ZASTUPITELÉ

V sále Kulturního domu se dnes 13. prosince naposledy v letošním roce sešlo Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí. Na programu byla celá řada bodů, zhruba čtyřhodinové jednání probíhalo ve věcném a konstruktivním duchu.

Schválen byl projekt revitalizace sídliště v Hylvátech, město v letošním roce dokončilo projektovou dokumentaci a podává žádost o dotaci ze Státního fondu podpory investic. Schválen byl Program regenerace Městské památkové zóny v Ústí nad Orlicí na období 2021 – 2031 a rozpočtové provizorium, podle kterého bude město hospodařit do přijetí rozpočtu v prvních měsících roku 2022.

Zastupitelé také schvalovali individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města 2021 do oblasti školství, sportu a kultury, dotace na opravy objektů v Městské památkové zóně a příspěvek města Pardubickému kraji na úhradu ztrát z provozování dopravní obslužnosti místních částí Knapovec, Horní a Dolní Houžovec.

Projednána byla řada majetkoprávních úkonů týkajících se městských bytů nebo pozemků.

Zastupitelé schvalovali tři obecně závazné vyhlášky. Dvě se týkaly systému nakládání s komunálním odpadem, nebudou však mít dopad na zvýšení poplatku za odpad, který je od roku 2020 stanoven na 690 korun za poplatníka a rok. Třetí vyhláška o regulaci hlučných činností, která by v dané oblasti stanovila nová pravidla, byla předložena zastupitelům na základě petice občanů. Po delší diskusi nebyla přijata.

Zastupitelstvo města projednalo změny Územního plánu Ústí nad Orlicí, Regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" v Ústí nad Orlicí a Regulačního plánu revitalizace území Perla 01.

Přijatým usnesením se budeme podrobněji věnovat v samostatných zprávách v dalších dnech.

Zastupitelstvo města schválilo také dokončenou projektovou dokumentaci Revitalizace parku u Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí v rozsahu pro územní řízení.

V závěru jednání byly schváleny i dva koncepční materiály: Strategii stárnutí - senioři v našem městě Ústí nad Orlicí na období 2022-2026 a dokument Zelené město Ústí nad Orlicí, který se týká závazků města v oblasti životního prostředí.

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí bude v nejbližších dnech uveřejněno na Úřední desce a na našich webových stránkách. Následující termín zasedání je stanoven na 7. února 2022.  

3K0A06742
3K0A06642
3K0A06491
3K0A06402
3K0A06462
3K0A06442
3K0A06501
3K0A06352
3K0A06632
3K0A06672
3K0A06712
3K0A06522
3K0A06651