Přejít na obsah

PŘISPÍVÁME NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST KNAPOVCE A HOUŽOVCE

Město jako každoročně na základě smlouvy uzavřené s Pardubickým krajem přispívá na ztráty vzniklé z provozování hromadné autobusové dopravy, na zajištění dopravní obslužnosti v období od letošního prosince do prosince roku 2022 vynaloží ze svého rozpočtu částku ve výši zhruba 350 tisíc korun. Příspěvek zůstal na stejné úrovni jako v letošním roce, tedy 23 korun za kilometr. Město přispívá na zajištění dopravní obslužnosti místních částí Knapovec, Horní a Dolní Houžovec (autobusová linka Ústí nad Orlicí – Lanškroun), ostatní městské části jsou obsluhovány Městskou hromadnou dopravou.

Pardubický kraj bude schvalovat objem dopravní obslužnosti v autobusové i drážní dopravě na zasedání krajského zastupitelstva 14. prosince. Hejtmanství již anoncovalo, že by v roce 2022 mělo dojít k jeho navýšení jak u autobusové, tak i v drážní dopravě.

3K0A0497 1