Přejít na obsah

MĚSTO PODPOŘILO VYDÁNÍ KNIHY O JANU STEKLÍKOVI

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schválilo dotace do různých oblastí. Město přispěje 50 tisíc korun na vydání publikace o Janu Steklíkovi, významné osobnosti českého výtvarného umění (* 5. 6. 1938 v Ústí nad Orlicí, † 11. 11. 2017 v Ústí nad Orlicí). Kniha, která poskytne první komplexní pohled na tvorbu Jana Steklíka a přinese informace o Ústí nad Orlicí v době normalizace, vyjde v nakladatelství HOST. Součástí projektu bude také vytvoření anglické verze publikace. Jan Steklík obdržel v roce 2003 cenu města za celoživotní dílo a za propagaci Ústí nad Orlicí, roce 2016 získal nejvyšší ocenění - čestné občanství města (za reprezentaci města na poli výtvarného umění a za celoživotní dílo, které významně ovlivnilo podobu moderní české grafiky).

Zastupiteli byla také schválena žádost spolku Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice na opravu fasády a rekonstrukci sociálních zařízení v Sokolovně Kerhartice. Mimořádná dotace ve výši 150 tisíc korun má pomoci řešit špatný stav pláště budovy a zázemí pro členy neziskové organizace čítající 126 členů.

Zastupitelstvo města rovněž schválilo dotaci ve výši 70 tisíc korun Gymnáziu v Ústí nad Orlicí, které žádalo příspěvek na oslavy výročí 75 let školy, dále na včelařský kroužek, který na gymnáziu působí a na divadelní aktivity gymnazistů.

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR byla ze státního Programu na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón Ústí nad Orlicí udělena dotace ve výši 500 tisíc korun určená pro ústeckou římskokatolickou farnost na restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Poskytnuta bude také finanční dotace ve výši necelých 90 tisíc korun na opravu fasády domu v soukromém vlastnictví v Komenského ulici. Město podporuje vlastníky při opravě a údržbě fasád objektů v městské památkové zóně na základě obecně závazné vyhlášky.

IMG 4639