Přejít na obsah

ZVÝŠÍ SE ČETNOST SVOZU NEJVYTÍŽENĚJŠÍCH KONTEJNERŮ

V Ústí nad Orlicí v roce 2021 vzrostl objem vytříděného odpadu. „Jsme rádi, že občané Ústí na Orlicí mají odpovědný přístup k přírodě a svědomitě třídí plast, papír, sklo, kovy, bioodpad a nově i oleje do nádob rozmístěných ve městě. Šetří tak i svou peněženku. Proto se poplatek za komunální odpady, které nám mírně klesají, nebude v roce 2022 navyšovat,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Tomáš Kopecký. Podle výsledků za první tři čtvrtiny roku 2021 a dle odhadu posledního kvartálu město očekává, že v Ústí nad Orlicí bude vytříděno meziročně o 8 procent více plastu, o 12 procent papíru, o 5 procent skla a o 143 procent kovů. „Nicméně proto se dostáváme na hranici kapacit sběrných nádob, u kterých se pak tvoří nevzhledné kupy odpadu. Úklid také znesnadňuje svoz,“ dodal Tomáš Kopecký.

„Město Ústí nad Orlicí se rozhodlo tento problém řešit navýšením četnosti svozu u plastu, papíru a skla ze 160 kontejnerů v nejvytíženějších lokalitách, kterými jsou sídliště bytových domů,“ uvedl místostarosta a gestor životního prostředí Jiří Preclík. Od 3. 1. 2022 se 54 kontejnerů na plast bude svážet třikrát týdně oproti současným dvěma svozům, 51 kontejnerů na papír místo jednou dvakrát týdně a sklo bude vyváženo namísto jednou dvakrát měsíčně z celkem 55 zvonů. Další svozová místa bude město v budoucnosti zřizovat u nové zástavby, případně kvůli snížení docházkové vzdálenosti.

Zvýšení četnosti svozů by mělo přispět k tomu, že kontejnerová stání budou vypadat kultivovaněji. K tomu je však zapotřebí i odpovídající chování lidí při vynášení odpadů. Je potřeba před vhozením sešlapat plastové obaly a rozložit kartonové krabice, aby se kontejnery nezaplňovaly tak rychle, neukládat do nádob a vedle nich odpad, který tam nepatří.

Město Ústí nad Orlicí děkuje všem, kteří poctivě odpad třídí a udržují na sběrných místech pořádek.

Stanoviště se zvýšenou četností svozu:

stanoviště č. 2 U Babyky
stanoviště č. 3 Okružní
stanoviště č. 6 Mazánkova
stanoviště č. 7 Na Štěpnici 2 x Heranova
stanoviště č. 8 Na Šěpnici 1 - garáže
stanoviště č. 9 K Club - nonstop
stanoviště č. 10 Domov důchodců Na Pláni
stanoviště č. 11 U Hřiště
stanoviště č. 12 Nová
stanoviště č. 13 ZŠ Bratří Čapků
stanoviště č. 14 U Louže - parkoviště
stanoviště č. 15 Kotelna - Popradská
stanoviště č. 16 Penny Market
stanoviště č. 28 Dukla - u prodejny
stanoviště č. 29 Hylváty - Pod lesem (Za vodou)
stanoviště č. 30 Hylváty 1 - Metric (u konzumu)
Stanoviště č. 31 Hylváty 2 - u Tepvosu
stanoviště č. 32 Hylváty ČSAD - sídliště I.
stanoviště č. 33 Hylváty 3 - sídliště II.
stanoviště č. 34 Hylváty - ZŠ Třebovská
stanoviště č. 50 Hylváty - Za Vodou
stanoviště č. 52 Letohradská u Stop Shop
stanoviště č. 56 Okružní
stanoviště č. 57 Dukla a)
stanoviště č. 58 Dukla b)
stanoviště č. 65 Dukla c)
stanoviště č. 80 Písečník - bytové domy
stanoviště č. 81 Popradská č. p. 1276
stanoviště č. 87 Na Štěpnici - č. p. 1209, 1208

 

3K0A0479 1

news list