Přejít na obsah

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET STARTUJE. PŘIHLASTE SVŮJ PROJEKT!

Začíná pilotní ročník participativního rozpočtu „PRO ÚSTÍ“, příjem návrhů potrvá od 1. ledna do 28. února 2022. Participativní rozpočet dává občanům možnost spolurozhodovat o tom, kam půjdou veřejné prostředky. Každý obyvatel města Ústí nad Orlicí (podmínkou je trvalé bydliště na území města či v jeho místních částech) starší 15 let může navrhnout projekt, který by byl pro město prospěšný. Město na jejich realizaci vyčlenilo částku ve výši 800 tisíc korun. V kategorii pro malé projekty budou vybírány dva projekty s cenou do sto tisíc korun, v kategorii pro velké projekty dva s cenou do 300 tisíc korun. O vítězích rozhodne hlasování občanů.

Veškeré potřebné informace najdete zde na našem webu nebo v lednových Ústeckých listech. Přihlášku lze vyplnit elektronicky nebo ručně. Online přihláška a formuláře ke stažení jsou k dispozici ZDE www.ustinadorlici.cz/cs/pro-usti, přihláška byla také vytištěna v lednových Ústeckých listech. Návrh může být doplněn o přílohy (elektronicky se posílají na mailovou adresu pokorna@muuo.cz), případně je lze společně s vyplněnou přihláškou odevzdat v obálce označené nápisem „PRO ÚSTÍ“ na podatelně městského úřadu.

Pojďme společně zlepšit naše město.

participujou 1121 participativní rozpočet listy

news list