Přejít na obsah

ÚSTÍ MÁ NOVOU MĚSTSKOU ARCHITEKTKU

Novou městskou architektkou se stala na základě vypsaného výběrového řízení Ing. arch. Petra Coufal Skalická. Pozici bude vykonávat externě, funkce se ujala prvního ledna 2022. Petra Coufal Skalická spolupracuje s pražskou respektovanou architektonickou kanceláří Aulík Fišer architekti, má za sebou celou řadu úspěšných realizací a projektů veřejných staveb i soukromých objektů. Získala například první místo v mezinárodní urbanistické soutěži pro lokalitu Špitálka v Brně a vyhrála urbanistickou soutěž o návrh nového územního plánu města Klatovy.

Práce městské architektky bude spočívat v konzultační a poradenské činnosti, konkrétně bude například spolupracovat při pořizování rozvojových dokumentů města, při zadávání a realizaci investičních akcí nebo při architektonických a urbanistických soutěžích. Chystá také osvětovou činnosti v oblasti architektury a urbanismu.

Novou městskou architektku a její vize představíme blíže v rozhovoru, který si budete moct přečíst v některém z jarních čísel Ústeckých listů a na webových stránkách města.

namesti

news list