Přejít na obsah

ZAČNE OBNOVA VODOVODU V ULICI POD LESEM

Upozorňujeme obyvatele ulice Pod Lesem v Hylvátech, že v pondělí 10. ledna bude zahájena investiční akce „Obnova vodovodu a přeložka a prodloužení kanalizace v ulici Pod Lesem“. Stavba obnovy rozváděcího vodovodního řadu, přeložky a prodloužení gravitační stoky bude provedena formou otevřeného výkopu, po krátkých úsecích, tak aby pohyb osob v dotčené lokalitě byl omezen na co nejmenší míru.

Jsme si vědomi, že prováděné stavební práce omezí obyvatele této lokality a proto po dobu stavby bude zhotovitel nového vodovodního řadu v maximální míře omezovat uzavírky v dotčené lokalitě a po ukončení mimo pracovní doby na stavbě, Vám budou zpřístupněny (s bezpečnostními opatřeními) cesty k Vašim rodinným domům.

Přesnou informaci o průběhu výstavby s případným krátkodobým omezením přístupu k nemovitostem obdržíte minimálně 2 dny před zahájením prací, prostřednictvím zástupce zhotovitele stavby, firmy A.B.V. s. r. o.

Současně žádáme Vás, obyvatele a uživatele nemovitostí 265, 270, 272, 87, 47 a č. p. 196, aby jste využívali parkovací místa v ul. Pivovarská. Za vhodných klimatických podmínek pak parkování místa v prostoru kuželny, včetně využití objízdné trasy k lesu - směr do horní ulice Pod Lesem.

Parkoviště u řeky, s ohledem na provoz mateřské školky Pod Lesem bude využíváno rodiči dětí, navštěvující tuto školku.

Veškeré další informace k průběhu stavební prací Vám podá zástupce zhotovitelské firmy p. Jiří Bartoš, tel.: 603 832 909, v případě problémů se můžete obracet také na zástupce z provozu vodohospodářských služeb společnosti TEPVOS spol. s r. o. - p. Kaválka,  tel. 734 261 906, p. Šimka, tel. 608 553 307 nebo na investičního technika p. Machačného, tel.: 608 553 300.

news list