Přejít na obsah

POD DUKLOU SE CHYSTÁ MĚŘENÍ RYCHLOSTI

Na silnici I/14 pod Duklou na výpadovce na Českou Třebovou bylo instalováno měření okamžité rychlosti, zařízení v současné době prochází testovacím provozem. Tento úsek byl vytipován městem ve spolupráci s Dopravní policií ČR. Důvodem pro instalaci radaru je snaha o větší bezpečnost a zklidnění frekventovaného úseku, v němž se nachází hojně využívaný přechod pro chodce a kde se již staly dopravní nehody. Rovný úsek svádí řidiče k překračování maximálně povolené rychlosti, tím ohrožují chodce. Správcem zařízení je městská společnost Tepvos, provozovatelem bude Městská policie Ústí nad Orlicí, která bude dohlížet na dodržování předepsané rychlosti. Vyřizování dopravních přestupků bude probíhat standardním způsobem, kdy je provozovatel vozidla po spáchání přestupku vyrozuměn písemnou formou.

Při rozšiřování kamerových bodů po městě je naší snahou tyto umisťovat tam, kde jsou potřeba. Při výběru lokalit se také opíráme o výsledky dotazníkového šetření k městskému kamerovému systému, které proběhlo v loňském roce. Pro větší bezpečnost dopravy byla proto nedávno instalována dohledová kamera při výjezdu z města směrem na Letohrad, která rychlost vozidel neměří.

3K0A0276
3K0A0307
3K0A0291
3K0A0292
3K0A0302
3K0A0313
3K0A0328
3K0A0324
3K0A0330

news list