Přejít na obsah

TŘI NOVÉ VÝSTAVY V HERNYCHOVĚ VILE

V Hernychově vile v Ústí nad Orlicí byly ve čtvrtek 9. dubna zahájeny tři zbrusu nové výstavy.   První z výstav je věnována 70. výročí ukončení 2. světové války. Nazvaná "Život v protektorátu" pojednává o období nelehkých let 1939 – 45 a návštěvníkovi se snaží přiblížit každodenní život obyvatel Protektorátu Čechy a Morava. Pozornost je zde zaměřena na novou hranici, která po odstoupení Sudet obklíčila město Ústí nad Orlicí hned ze tří stran, a ztížila tak pohyb obyvatel nejen města, ale i z okolních českých vesnic. Návštěvník může dále zhlédnout upomínkové předměty z nacistických věznic, které vyrobili zatčené osoby pro své blízké. Přečíst informace o domácím odboji v regionu či o událostech z květnových dnů 1945. Výstava je doplněna dobovými předměty a dokumenty.   Druhá výstava ve vedlejší místnosti odlehčuje válečnou atmosféru fotografiemi domácího Fotoklubu OKO. Tato jarní výstava se veřejnosti prezentuje prací 13 členů fotoklubu s 48 fotografiemi. Téma výstavy je pojato "volně", proto na fotografiích barevných i černobílých můžete vidět přírodu, zátiší, portrét, grafiku ve fotografii a také různé techniky ve fotografii. Fotoklub OKO v Ústí nad Orlicí je fotoklubem, který v roce 2013 oslavil 10 let od založení.   Poslední zahájená výstava je věnovaná osobnosti regionálního historika, vlastivědného pracovníka, muzejníka, archiváře, konzervátora památkové péče, publicisty a veřejného činitele Jindřicha Nygrína. Velká část výstavy je věnovaná období jeho působení ve veřejných funkcích: starosta město, předseda Místní osvětové komise, musejního referenta nebo předseda Musejní a letopisecké komise. Najdete zde vybrané důležité události města v letech 1929 – 1935, např. řešení otázky nezaměstnanosti, rozšíření železničního nádraží, regulace řeky Třebovky, přestavba budovy radnice pro potřeby městského muzea atd. Dále jsou představeny další Nygrínovy aktivity. Výstava je doplněna medailonky jeho blízkých spolupracovníků Josefa Škarky a Václava Zd. Hackenschmieda a několika předměty ze sbírek prvního ústeckého městského muzea.   Všechny jmenované výstavy jsou v městském muzeum pro veřejnost přístupné do června.   Více informací naleznete na www.muzeum-uo.cz.  
news list