Přejít na obsah

PARK U ROŠKOTOVA DIVADLA DOSTANE NOVOU TVÁŘ

Park u Roškotova divadla je už dlouhá léta ve špatném, nevyhovujícím stavu. V letošním roce bude odstartován projekt jeho revitalizace, který do této lokality znovu vdechne život.

Na zahájení akce je vyčleněna v městském rozpočtu částka ve výši 5,6 milionu korun. Nový koncept parku, jehož autorem je architekt Vladimír Šolc, předpokládá jeho úzké sepětí s Roškotovým divadlem, národní kulturní památkou. Stát se má oázou relaxace a procházek, jeho devízou zůstane vzrostlá zeleň. Základní geometrická struktura návrhu vychází z budovy divadla, zachovává důležité směry pohybu přes park, avšak nevytváří klasickou strukturu cest, spíše plochy s různým charakterem, po kterých bude umožněn svobodný pohyb. „Parky, které jsou využívány volně, lidé se v nich volně pohybují po travnatých či zpevněných plochách, jsou nesmírně populární, aktivity tohoto typu jsou pro lidi lákavé,“ konstatoval architekt Šolc.

Změnit se má už prostor před vstupem do divadla, kde vznikne vyhlídková a odpočinková terasa pod korunou nově vysazených stromů. Venkovní kulturní akce u divadla jsou oblíbené napříč generacemi, nově by jim mohl sloužit amfiteátr se zastřešeným pódiem. „Pod odpočinkovou terasou je vytvořené stupňovité sezení, na němž se dá sedět a pozorovat park, což bývá atraktivní a vyhledávaný prvek, už kvůli nadhledu. Podobné sezení funguje velmi dobře například v Klášterních zahradách v Litomyšli. Jeho druhou funkcí je pak hlediště, protože venkovní kulturní aktivity k divadlu patří,“ vysvětlil autor studie.

Nový prostor pro setkávání a relaxaci mají doplnit i další prvky, jako krytá pergola, vodní prvek nebo dětské hřiště přírodního charakteru. Na atraktivitě by nové zóně měla přidat i kavárna, která má vzniknout v podzemním podlaží Roškotova divadla a s parkem ji propojí venkovní terasa.

Vzhledem k očekávanému většímu pohybu lidí v novém parku prostor doplní i veřejné WC.

Sadové úpravy budou respektovat současné hodnoty parku, kterými jsou zejména vzrostlé stromy. Odstraněna by měla být zeleň, která je již ve špatném zdravotním stavu nebo dlouhodobě neperspektivní
a nahrazena novou pestrou výsadbou. Pro dlouhodobou udržitelnost zeleně bude po celé ploše parku instalován automatický závlahový systém.

Do parku se bude vstupovat ze tří směrů - ulice Husovy, Ježkovy a Lukesovy. Zásadní proměnou má projít vstup z Lukesovy ulice, který je nevyhovující a sevřený. Vzdušný vstup z této strany bude vytvořen zbouráním vily, ve které dříve sídlil dům dětí a mládeže.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace celého záměru. „V letošním roce se předpokládá zahájení akce, dokončení je plánováno na konec roku 2023. Celkové náklady jsou odhadovány na 30 milionů korun,“ uvedl starosta města Petr Hájek.


Informace o investičním záměru naleznete ZDE: https://www.ustinadorlici.cz/cs/ostatni-clanky/5484

02
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

news list