Přejít na obsah

MĚSTO LETOS ČEKÁ ŘADA INVESTIC

Město Ústí nad Orlicí má schválený rozpočet na rok 2022. Rozpočet počítá s příjmy ve výši zhruba 340 milionů korun a výdaji ve výši zhruba 478 milionů korun. Schodek bude kryt přebytkem z loňského roku nebo z úvěru, který si město vzalo v roce 2019 na revitalizaci areálu bývalé Perly.

„Stěžejní výdaje směřují do investic. V letošním roce se jedná o 152 milionů korun. Nejnáročnějšími budou rekonstrukce místních komunikací, konkrétně se jedná o ulice Jana a Josefa Kovářů, Polní, Příčná a část ulice Bratří Čapků před Novou Louží. V rámci řešení nedostatečné parkovací kapacity u bytových domů dojde k výstavbě parkoviště na sídlišti Hylváty a k rozšíření parkovacích míst v lokalitě ulice Špindlerova, Popradská, Dukla a Heranova,“ vypočítává chystané akce starosta Petr Hájek.

Mezi stěžejní akce, které mají být realizované v letošním roce, patří dále zateplení fasády a oprava lodžií v Centru sociální péče, rekonstrukce obřadní síně, výstavba infrastruktury a veřejných prostranství v areálu bývalé Perly nebo přístavba hasičské zbrojnice v Černovíru. „Rozpočet samozřejmě pamatoval také na opravu a obnovu stávajícího majetku a ve stejných objemech zahrnul i dotace na údržbu sportovišť, podporu sportu, kultury, sociálních služeb a životního prostředí. Samostatně je sestaven plán oprav a investic bytů a nebytových prostor,“ dodal starosta města.

mesto 0818