Přejít na obsah

PŘIPRAVUJE SE REKONSTRUKCE ULIC KOVÁŘŮ A ZEINEROVA

V letošním rozpočtu města je vyčleněno 16,5 milionu korun na rekonstrukci ulic Jana a Josefa Kovářů, Zeinerova a část ulice Chodská. V tomto týdnu se uskutečnilo další setkání starosty města s obyvateli dotčené lokality, tentokrát nad rozpracovanou projektovou dokumentací. Obnova ulic naváže na výstavbu centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici, jehož otevření se předpokládá letos na jaře a předcházet jí bude výměna vodovodního a kanalizačního řadu.

„Do projektové dokumentace byly zapracovány požadavky obyvatel ulice, které nám byly zaslány v průběhu loňského roku, její dokončení předpokládáme v březnu. Následně bude probíhat stavební řízení,“ nastínil další postup starosta města Petr Hájek. Vzhledem k rozsahu prací (jako první je naplánována kompletní výměna vodovodního a kanalizačního potrubí včetně přípojek) a vzhledem k časové náročnosti obou staveb se dá předpokládat, že rekonstrukce ulic bude kompletně dokončena až v příštím roce. „Na setkání jsme diskutovali také o organizaci dopravy během stavebních prací, které budou rozděleny do dvou na sebe navazujících etap,“ uvedl Petr Hájek.

V následné diskusi zazněly četné připomínky obyvatel dotčené lokality k dopravní situaci a životním podmínkám v místě. „Obyvatelům ulice Jana a Josefa Kovářů se podstatně zhoršila kvalita bydlení. Tři roky jsou pod tlakem stavby urgentu, poslední rok je ulice zatížena také činností covidového odběrového místa Orlickoústecké nemocnice. Frustrace a rozhořčení z této skutečnosti a z nedostatečné komunikace ze strany investora stavby byla na jednání víc než patrná,“ podotkl starosta.

Stavba urgentního příjmu je investici Pardubického kraje. Město má k dispozici pasport komunikací, ze kterého vyplývá, v jakém stavu byla ulice Jana a Josefa Kovářů před začátkem stavby centrálního příjmu a v jakém je nyní. Na jeho základě jedná s Pardubickým krajem o finanční kompenzaci, protože povinností investora a dodavatele stavby je uvedení komunikace do původního stavu.

Mezi Pardubickým krajem a obyvateli dotčené lokality také probíhá diskuse, zda a jakým způsobem má být provedena protihluková a vizuální clona mezi ulicí Kovářů a centrálním příjmem. Prvotní návrhy již padly a předpokládají spolupráci města v tom smyslu, že by clonící stěna stála na jeho pozemku. „Na schůzce jsem garantoval, že je město připraveno být nápomocno a takovou výstavbu umožnit. Otázka je, jak k případné realizaci přistoupí Pardubický kraj,“ uzavírá Petr Hájek.

Rekonstrukci ulic bude město kompletně hradit ze svého rozpočtu, investorem obnovy vodovodního a kanalizačního řadu bude městská společnost Tepvos.

3K0A01151
3K0A01161
3K0A01213
3K0A01232