Přejít na obsah

MÁTE NÁPAD, JAK POJMENOVAT DVĚ NOVÉ ULICE?

Novou výstavbou v areálu bývalé Perly 01 vzniknou dvě nové ulice, které budou ústit do ulice Lochmanova a 17. listopadu (první mezi Domem dětí a mládeže Duha a rehabilitačním centrem Vital Komplex, druhá kolem parkoviště Perla). Jak se budou jmenovat? O tom můžete rozhodnout i vy! Do 10. března sbíráme návrhy na názvy nových ulic. Své nápady můžete zasílat mailem na adresu pokorna@muuo.cz, případně poslat SMS nebo zavolat na telefonní číslo 604 263 254. Pět nejlepších návrhů odměníme drobnou pozorností. Vaše tipy posoudí kulturní komise města, názvy budou nakonec předloženy zastupitelstvu města ke schválení. 

Pomozte nám zvolit správný název nových ulic ve středu města! 

ulice perla