Přejít na obsah

SBÍRKY PRO UKRAJINU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Ústí nad Orlicí se připojilo k mnoha dalším městům a organizacím, které organizují sbírky na pomoc Ukrajině.

V neděli 27. a pondělí 28. února pořádá sbírku Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I.. V hasičské zbrojnici v centru města schraňují naši hasiči trvanlivé potraviny, hygienické potřeby a zdravotnický materiál. Dalším místem, kde je možné do sbírky přispět, je Sokolovna v městské části Kerhartice. Místní TJ Sokol se zapojil do krajské sbírky, která zde potrvá do 4. března. Nasbíraný materiál následně hasiči a Sokolové odvezou do distribučního centra v Pardubicích, odkud bude pomoc distribuována potřebným.

Na aktuální vývoj situace reaguje samozřejmě také Český červený kříž, který přímo spolupracuje s Ukrajinským červeným křížem. Do republikové sbírky se zapojil také Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí sídlící v ulici Kopeckého. Sbírka Červeného kříže preferuje zdravotnický materiál a potřeby osobní hygieny a to až do 6. března.

Dárci by měli darovat materiál dle seznamů jednotlivých sbírek.

Více informací naleznete průběžně na našem webu a facebookovém profilu.

3K0A06181
3K0A0564
3K0A0583
3K0A0598
3K0A0606
3K0A05891
3K0A0616
3K0A06031
3K0A0628
3K0A0632
3K0A06371
3K0A06411
3K0A00154
3K0A00124
3K0A0644
3K0A00053
3K0A00072
3K0A00082
27472718531701712831976357625243641409639338n
received521249176202719-2
ukrajinaUO