Přejít na obsah

STOJÍME ZA UKRAJINOU / МИ ЛИШАЄМОСЯ ЗА УКРАЇНУ

Vážení spoluobčané, děkuji Vám za projevenou solidaritu a dosavadní pomoc. Vaše příspěvky do materiálních sbírek organizovaných dobrovolnými hasiči Ústí nad Orlicí, TJ Sokolem Kerhartice a oblastním spolkem Českého červeného kříže jednoznačně ukazují, že máte srdce na správném místě. Vážím si Vašeho přístupu. Zvlášť pak děkuji za rychlý přístup, nasazení a obětavost uvedeným organizacím. Zapojení dobrovolníků je víc než příkladné. Také děkuji jednotlivcům, kteří se na radnici obracejí s nabídkou své individuální pomoci. Jsme s nimi v kontaktu a v případě potřeby jejich nabízené služby využijeme. Projevenou solidaritu oceňuji a velice si ji vážím.

Vážení spoluobčané, ubezpečuji Vás, že stejně jako všichni ostatní každodenně vyhodnocujeme aktuální situaci. Jsme ve spojení s Bezpečnostní radou Pardubického kraje a dle pokynů koordinujeme humanitární pomoc a ostatní činnosti, které nejsou v tuto chvíli viditelné. Rada města Ústí nad Orlicí se bude zabývat další pomocí, ať již materiální či finanční. Zároveň vyhodnotí a rozhodne o možném využití volné ubytovací kapacity v případě aktuální potřeby.    

Touto cestou také děkuji všem zastupitelům našeho města, kteří jednomyslně podpořili stanovisko vedení města k situaci na Ukrajině.

Petr Hájek, starosta města


Шановні, співгромадяни, дякуємо за вашу солідарність і допомогу. Ваш внесок у збір матеріалів, організований волонтерами-пожежниками Усті-над-Орліці, TJ Sokol Kerhartice та Регіональною асоціацією Чеського Червоного Хреста, чітко показує, що ваше серце знаходиться в правильному місці. Я ціную ваш підхід. Особлива подяка за швидкий доступ, відданість і відданість цим організаціям. Залучення волонтерів є більш ніж зразковим. Також дякую людям, які звертаються до ратуші з пропозицією особистої допомоги. Ми з ними на зв’язку і, якщо буде потрібно, скористаємося їхніми послугами. Я ціную і виявляю велику солідарність.

Шановні співгромадяни, запевняю вас, що ми, як і всі, щодня оцінюємо поточну ситуацію. Ми контактуємо з Радою Безпеки Пардубіцького краю і, згідно з інструкцією, координуємо гуманітарну допомогу та інші заходи, які на даний момент не помітні. Подальшою допомогою, як матеріальною, так і фінансовою, займатиметься Устська міська рада. При цьому він оцінює та приймає рішення про можливе використання вільних місць проживання у разі поточної потреби.

Користуючись нагодою, хочу також подякувати всім представникам нашого міста, які одноголосно підтримали позицію керівництва міста щодо ситуації в Україні.

Петр Гаєк, мер міста