Přejít na obsah

Velikonoce a slavnost zmrtvýchvstání páně

„Velikonoce“, odvozeny od Velké noci, kdy podle křesťanů vstal Kristus z mrtvých. Jedná se o svátky, které se slavily již ve starověku. Ústecká římskokatolická farnost na Boží hod velikonoční (neděle 12. dubna) připravila slavnost zmrtvýchvstání páně. Slavnost začala ještě před východem slunce, na starém hřbitově za Kostelem Nanebevzetí Panny Marie, svěcením ohně a velikonoční svíce paškálu. Dále pokračovala bohoslužba již v kostele osvíceném pouze svíčkami přítomných. Velikonoce u nás jsou vyvrcholením čtyřicetidenního postního období. Slavnosti se zúčastnilo velké množství lidí, kteří zaplnili kostel.