Přejít na obsah

PŘIPRAVUJEME SE NA PŘÍCHOD UPRCHLÍKŮ

Také město Ústí nad Orlicí se připravuje na příliv uprchlíků z Ukrajiny. První již dorazili, zatím to byli lidé, kteří přišli za někým a měli zajištěné ubytování. Dá se však předpokládat, že exodus Ukrajinců z válkou sužované zemi bude pokračovat i v masivnějším měřítku a potřeby se budou měnit.

Město Ústí nad Orlicí zmapovalo své ubytovací kapacity, které má k dispozici pro krátkodobé i dlouhodobé bydlení. Uprchlíci po příjezdu do našeho regionu nejdříve musí zamířit do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Pardubicích, kde projdou registračním procesem a vedle povolení k pobytu nebo zdravotního pojištění je jim – pokud nemají v Čechách někoho blízkého, kdo se o ně postará – přiděleno ubytování. Volné ubytovací kapacity v Ústí nad Orlicí jsou proto zatím zamýšleny pro krizové situace. „Na příchod uprchlíků se intenzivně připravujeme, komunikujeme s dotčenými institucemi, zejména s Pardubickým krajem, schází se krizový štáb i pracovní skupina. Na poradách řešíme a modelujeme různé situace, které mohou nastat a zřejmě bohužel nastanou. Máme zajištěné ubytování pro krátkodobý azyl, pokud by se například v našem městě objevila během noci rodina s dětmi, která nemá kam jít. Máme vytipované i volné bydlení pro ubytování uprchlíků v dlouhodobém horizontu. Zkrátka připravujeme se na všechny scénáře,“ uvedl starosta města Petr Hájek.

Město plánuje postup i v dalších oblastech, vytipovává volné kapacity ve školství a řeší, kde a jak by v případě potřeby byla zajištěna výuka pro ukrajinské děti v mateřských a základních školách. V rozpočtu města byla také vyčleněna částka na případné financování nákladů spojených s uprchlickou krizí a válkou na Ukrajině. V současné době město také vytipovává místo, kde by mohlo vzniknout Okresní asistenční centrum pomoci Ukrajině. Krajské centrum je velmi vytížené a dá se předpokládat, že v blízké době bude potřeba vytvořit podobné místo i v okresním měřítku.

Na území města se uskutečnilo několik materiálních sbírek, humanitární pomoc sbíral Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I., TJ Sokol Kerhartice a Český červený kříž. „Oblastní spolek Českého červeného kříže připravil balíčky se základními hygienickými potřebami pro ženy, muže a děti, které byly distribuovány i do krajského asistenčního centra. Pokud bude potřeba, může poskytnout i oblečení z ošacovacího střediska,“ dodal místostarosta Jiří Preclík.

Ptáte se nás na další sbírky. V současné době se žádná nechystá, věcí je dostatek. Situace se však může změnit, sledujte speciální webovou stránku města UKRAJINA, případně sociální sítě města, kam vkládáme aktuální informace. Na této webové stránce také najdete kontaktní formulář, jehož prostřednictvím lze nabídnout svou pomoc nebo službu. Děkujeme všem, kteří již tak učinili, případně se zapojili do materiálních sbírek.

IMG 20220225 122944