Přejít na obsah

UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ V NAŠEM MĚSTĚ

Častým tématem, které rezonuje společností, je ubytování ukrajinských uprchlíků. Ti, kteří již do našeho města dorazili, našli dočasný azyl u svých příbuzných v jejich bytech nebo firemních ubytovnách, případně jim bylo přiděleno ubytování prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Pardubicích, které je prvním místem pro vstup do naší republiky. Informace, že do našeho města již přišly velké skupiny uprchlíků, nejsou pravdivé.

Volné kapacity města jsou zatím připraveny pro řešení krizových situací. Lze je typově rozdělit na dvě skupiny, pro krátkodobé a dlouhodobé ubytování. Pro ubytování v délce trvání do 48 hodin bylo vytipováno Centrum sociální péče, do jednoho měsíce nový Stacionář. Dlouhodobé ubytování může být v Ústí nad Orlicí řešeno přidělením nájemního bytu, případně ve spolupráci s provozovateli hotelů, ubytoven nebo penzionů. Zmapovány byly i volné městské byty. Krizový štáb, který se schází od počátku konfliktu, eviduje také nabídky občanů ochotných ubytovat uprchlíky ve své nemovitosti. Pokud by nastala potřeba bydlení pro větší skupinu osob, v možnostech města je ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí připravit a dočasně takovou skupinu ubytovat v tělocvičně jedné ze základních škol.

Našim občanům, kteří chtějí být nápomocni při řešení situace válečných uprchlíků, připomínáme formulář, který je k dispozici na webových stránkách města v odkazu „Ukrajina“.

news list