Přejít na obsah

NA SILNICÍCH ZAČALY OPRAVY VÝTLUKŮ

Pracovníci městské společnosti Tepvos již začali po zimě s opravami rozbitých komunikací. Lokální výspravy výtluků budou probíhat po etapách v následujících týdnech. „Na opravy povrchu vozovek místních komunikací je v rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 1,2 milionu korun,“ uvedl vedoucí odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Jaroslav Škarka.

V této souvislosti chceme upozornit motoristy, že město může provádět opravy jen těch komunikací, které mu patří, a to nejsou všechny komunikace na území města. Správu a údržbu silnic II. a III. třídy (v majetku Pardubického kraje) může vykonávat pouze SÚS Pardubického kraje, opravy silnice I. třídy (průtah městem) pak Ředitelství silnic a dálnic. V minulosti se objevily například stížnosti na kruhový objezd na silnici II/360 (u Penny Marketu) směrem na Letohrad, ten však pod správu města nespadá.

IMG 20220319 113934