Přejít na obsah

STRÁŽNÍCI CVIČILI ZÁSAH PROTI AKTIVNÍMU STŘELCI

V posledním březnovém týdnu se v Ústí nad Orlicí konalo praktické cvičení strážníků městských policií. Cvičení pracovně nazvané "Aktivní střelec" se konalo pod vedení policejních instruktorů z pardubického Krajského ředitelství v prostorách bývalé Perly 06 v Hylvátech. Cvičení, které se koná jedenkrát ročně, se zúčastnili nejen městští strážníci z Ústí nad Orlicí ale také z České Třebové, Lanškoruna, Letohradu a Žamberka.   Vzhledem k tomu, že pachatelem je ozbrojená osoba, hlavním úkolem cvičení bylo vyzkoušet si modelové situace, které by v reálu mohly nastat, včetně vyzkoušení si střeleckých dovedností, výstroje, spojovacích prostředků a osvojení si specifických taktických postupů. Taktické postupy v případě aktivního střelce jsou naprosto specifické a odlišné od postupů při jiné násilné trestné činnosti. Pachatel amoku je ozbrojená osoba, její útok není náhodný, jednání je promyšlené, je připravený zranit, či zabít co nejvíce osob.   Cvičení strážníků Městských policií je dalším krokem, jak do této problematiky začlenit i ostatní ozbrojené složky zabezpečující veřejný pořádek. Dalším impulsem, proč cvičit i strážníky je zjištění, že incidenty s touto charakteristikou se odehrávají v horizontu několika málo minut. Zpětným vyhodnocením bylo prokázáno, že doba trvání je kolem 20 - 30 minut, ale i méně a povolání specializovaných, k tomuto vycvičených jednotek nelze využít. Z toho plyne nutnost vycvičit co nejvíce policistů, ale i strážníků městských policií.   Strážníci si plně uvědomují, že jakákoliv nepřipravenost, či zaváhání zakročujících sil okamžitě stojí někoho život.
news list