Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 19. ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zveme Vás na 19. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 11. dubna 2022 od 15:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 510, Velký sál.


Navržený program:

1. Majetkoprávní úkony

2. Finanční záležitosti

3. Dotace z rozpočtu města

4. Změna Územního plánu Ústí nad Orlicí

5. Různé