Přejít na obsah

ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO UKRAJINSKÉ DĚTI V DDM

V druhé polovině března začal Dům dětí a mládeže Duha v Ústí nad Orlicí organizovat volnočasové aktivity pro ukrajinské děti. Od dubna dvakrát týdně děti zabaví program v tělocvičně, tvořivé dílny, keramika, deskové hry nebo hravé výuka češtiny. Za hezkého počasí se děti vydávají a procházky po našem městě. Skupina je otevřena všem ukrajinským dětem od 7 do 15 let, jejichž rodiče o to projeví zájem. V dubnu se skupina koná vždy v úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin.

3K0A05681
3K0A05122
3K0A05131
3K0A0522
3K0A05182
3K0A05262
3K0A05312
3K0A05402
3K0A05423
3K0A05472
3K0A0555
3K0A05581
3K0A05592
3K0A05672