Přejít na obsah

ZAČALY PRÁCE NA POVRCHU SILNICE I/14

V pondělí 30. března byly podle plánu zahájeny práce na modernizaci povrchu silnice I/14 v Ústí nad Orlicí.   Z provozních důvodů bylo provedeno v první etapě této stavby i odfrézování povrchu vozovky v úseku od hotelu Avion po křižovatku s ulicí Třebovská. Po odfrézované komunikaci bude umožněn provoz, který bude řízen pracovníky, provádějící opravu komunikace.   Doprava v délce probíhajících prací je omezena a je třeba při jízdě věnovat zvýšenou opatrnost, sledovat dopravní značení a dbát pokynů pracovníků stavby.  
news list