Přejít na obsah

DISKUTOVALO SE O POMOCI UPRCHLÍKŮM

Dnes se na radnici uskutečnilo setkání zástupců města s neziskovými, charitativními a dalšími organizacemi, které se zabývají pomocí uprchlíkům z Ukrajiny. Smyslem setkání bylo předat si vzájemně informace o konkrétních formách pomoci a dohodnout se, co vše lze v této oblasti ještě učinit. „Město je připraveno být nápomocno a spolupracovat při řešení požadavků, které ze strany neziskových organizací nebo od hostitelských rodin vzejdou,“ konstatoval starosta města Petr Hájek.

Podle oficiálních zdrojů je k dnešnímu datu na území ORP Ústí nad Orlicí (obce s rozšířenou působností) 382 ukrajinských uprchlíků, ve městě samotném pak 226 lidí. Diskutovalo se o oblastech, které jsou pro začleňování uprchlíků do společnosti stěžejní, jako například výuka českého jazyka, možnost zaměstnání nebo umísťování dětí do škol a školek.

V Domě dětí a mládeže Duha funguje adaptační skupina pro ukrajinské děti, v blízké době by měla vzniknout díky občanské iniciativě i dětská skupina v Hylvátech. Rozjíždí se také setkávání českých a ukrajinských rodin, tuto sobotu bude uspořádáno na římskokatolické faře.

Zazněla také informace o chystaném vyplácení kompenzačních příspěvků těm, kteří válečným uprchlíkům poskytli ubytování.