Přejít na obsah

ÚSTÍ NAD ORLICÍ SPOUŠTÍ PLATEBNÍ PORTÁL

Zkvalitňujeme naše služby. Městský úřad Ústí nad Orlicí nově nabízí na svých webových stránkách možnost úhrady nejběžnějších místních poplatků elektronicky vzdáleným přístupem bez nutnosti navštívit pokladnu městského úřadu nebo se dotazovat na výši a parametry platby. Tuto službu zavedla jen některá česká města. „Občané již nemusí chodit se složenkou na poštu nebo s hotovostí na úřad, zaplatit poplatky lze pohodlně, bezpečně a bezhotovostně z pohodlí domova,“ uvedla vedoucí finančního odboru Petra Brejšová.

Přes platební portál, přístupný z webových stránek města Ústí nad Orlicí, bude možné platit poplatky za komunální odpad, za psa, dále umožní uhradit pokutu za dopravní přestupek a poplatek za zábor veřejného prostranství. Pro zaplacení požadované částky stačí navštívit web města www.ustinadorlici.cz a v sekci Zařizuj[OU] prokliknout odkaz Platební portál. Díky několika kliknutím pak máte zaplaceno, bez nutnosti návštěvy úřadu nebo přepisování údajů do internetového bankovnictví.

Úhradu bude možné provést prostřednictvím platební karty přes platební bránu nebo bankovním převodem z internetového bankovnictví přes načtení QR kódu obsahujícího parametry pro platbu.

Plátce se při platbě nemusí komplikovaně autentizovat a k zaplacení mu stačí znát rodné číslo poplatníka, jméno a příjmení a zadat e-mailový kontakt pro základní notifikaci o provedené platbě.

S využitím této nové služby zjistíte, kolik a pod jakým variabilním symbolem máte zaplatit za každého člena domácnosti a nemusíte posílat dotazy na úřednice městského úřadu a platit až poté, co obdržíte odpověď.

Můžete si prověřit i skutečnost, že nedlužíte poplatek za minulá období a vyhnout se tak vymáhání dluhu ze strany města.