Přejít na obsah

MÍSTNÍ CHATAŘI UŽ NEMUSÍ PLATIT ZA ODPAD DVAKRÁT

Město Ústí nad Orlicí rozšířilo okruh občanů, kteří budou od letošního roku osvobozeni od placení poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Jeho výše je aktuálně 690 korun za osobu a rok a je splatný vždy do konce měsíce května. Zastupitelstvo města schválilo novelizaci příslušné vyhlášky, která zahrnula do seznamu osob osvobozených od placení poplatku i majitele nemovitostí (s trvalým bydlištěm v Ústí nad Orlicí), ve kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Tyto objekty jsou zpravidla určené k rekreaci a využívané jako chaty či chalupy.

„Na základě rozhodnutí správce poplatku platí úleva pro vlastníky ´prázdných´ nemovitostí i zpětně za roky 2020 a 2021,“ uvedla vedoucí finančního odboru Petra Brejšová. O vrácení již uhrazených poplatků (z předchozích dvou let nebo letošní, pokud ho již někdo zaplatil) je nutné požádat, a to nejlépe prostřednictvím formuláře na webové stránce města v sekci Úřad/Tiskopisy ke stažení/finanční odbor, nebo budou k dispozici v Informačním centru města.

Díky novelizaci vyhlášky budou nově osvobozeni od placení poplatků za odpad i nezletilí v péči poručníka, v pěstounské péči nebo v péči jiné osoby než jsou rodiče. „O osvobození požádal odbor sociálních služeb v reakci na skutečnost, že stále větší počet dětí, o které nemohou pečovat rodiče, je v péči pěstounů, poručníků a podobně,“ dodala Petra Brejšová. Děti umístěné do dětských domovů jsou od poplatku osvobozeny ze zákona.

Další úlevy se týkají ukrajinských uprchlíků. Městský úřad Ústí nad Orlicí prominul letošní poplatek za komunální odpad a za psa občanům, kteří k nám přišli po 24. únoru 2022 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.