Přejít na obsah

V KNAPOVCI OTEVŘELI STEZKU PO STOPÁCH KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Slavnostní odhalení opravených památek v rámci česko-polského projektu se v Knapovci a Dolním a Horním Houžovci uskutečnilo v neděli 29. března. Cílem projektu nazvaného "Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis" byla kompletní rekonstrukce šestice křížků - Božích muk umístěných u cest. Z Dolního Houžovce se po jednotlivých zastaveních vydal průvod v doprovodu dechové hudby Řetůvanky. Mezi zúčastněnými nechyběl starosta města Petr Hájek a místostarostové Jiří Preclík a Michal Kokula, tajemník polské Bystřice Kladské Tadeusz Zieliński a řada dalších hostů. Jednotlivá zastavení pak žehnal děkan Vladislav Brokeš.   Opravené křížky jsou propojeny naučnou meditační stezkou se šesti zastaveními. Jednotlivá zastavení vybízejí k poznání základní pravdy: tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dát. Každé zastavení je opatřeno informační tabulkou doplněnou fotografiemi a texty. V Dolním Houžovci je navíc umístěna tabule s mapou stezky a informacemi o projektu.   Tento česko-polský projekt byl podpořen z fondu mikroprojektů a realizován byl na přelomu roku 2014 - 2015. Celkové náklady se vyšplhaly na 800 tisíc korun s 15 procentní spoluúčastí hrazenou z rozpočtu města Ústí nad Orlicí.  
news list