Přejít na obsah

MĚSTO ROZDĚLÍ NA DOTACÍCH NĚKOLIK MILIONŮ

Z rozpočtu města Ústí nad Orlicí plynou dotace do řady oblastí, vypsány jsou i různé dotační programy. Na posledním zasedání zastupitelstva byl schválen balík žádostí, které se týkají kultury, sportu, ale i sociálních služeb nebo opravy památek.

Do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví putuje částka ve výši 1 377 000 korun. Příjemci dotací bude například Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Oblastní charita nebo Rodinné centrum Srdíčko.

Město Ústí nad Orlicí i letos podpoří částkou 200 tisíc korun Nadační fond "S námi je tu lépe!", který získává prostředky na nákup nových přístrojů a vybavení do Orlickoústecké nemocnice. V současné době je vypsána veřejná sbírka na projekt "Moderní přístroje pro chirurgii ruky a nohy", které budou prospěšné na chirurgickém oddělení nemocnice.

Z dotačního programu na rozvoj a údržbu sportovišť byly uděleny dotace ve výši zhruba 796 tisíc korun. Město podporuje i pravidelnou sportovní činnost, v rámci tohoto dotačního programu bylo rozděleno mezi jednotlivé žadatele zhruba 1,75 milionu korun. Příjemci dotací budou různé sportovní organizace, které ve městě působí.

Další dotace šly na podporu kulturních aktivit, ať už kulturní a volnočasové akce nebo kulturní činnost. Mezi žadatele byla rozdělena částka ve výši 544 tisíc korun.

Každý rok se myslí i na opravu objektů v městské památkové zóně. Městu Ústí nad Orlicí byla letos z příslušného dotačního programu vypsaného Ministerstvem kultury ČR přislíbena dotace ve výši 665 tisíc korun. Vybrány byly dva projekty, a to třetí etapa oprav kostela Nanebevzetí Panny Marie (ve vlastnictví římskokatolické farnosti) a oprava Měšťanského domu v blízkosti náměstí (církve československé husitské).

news list