Přejít na obsah

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH GALERIE PERLOU

Město vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh Galerie Perlou. Schválena byla výzva a zadávací dokumentace. V bývalém areálu Perly 01 město vlastní bývalou kotelnu, strojovnu a část administrativní budovy, tyto prostory by se v budoucnu mohly proměnit na galerii současného umění s odkazem na textilní historii města. V připravovaném kulturně kreativním centru Galerie Perlou by vedle výstavní galerie a nezbytného zázemí měl vzniknout i edukační prostor či kabinet textilu. „Cílem projektu je přirozeně rozšířit centrum města a doplnit infrastrukturu pro trávení volného času, vzdělávání a budování komunity, a to v návaznosti na novostavbu Domu dětí a mládeže a připravované ateliéry uměleckoprůmyslové školy. Konverze objektu poskytne sídlo pro příspěvkovou organizaci města a umožní vyzdvihnout odkaz na textilní historii,“ uvedl starosta Petr Hájek.

Užší architektonická soutěž je jednokolová a anonymní. Soutěžní podmínky schválilo zastupitelstvo města a byly opakovaně projednány s Českou komorou architektů, v porotě usednou renomovaní architekti. Účelem a posláním soutěže je nalézt nejvhodnější řešení pro Galerii Perlou a vybrat účastníka, s nímž bude město jednat o zadání následné zakázky, kterou je vypracování navazující projektové dokumentace. Podání žádosti o účast je možné do 20. května, samotná architektonická soutěž bude probíhat od června do září letošního roku. Uzávěrka soutěžních návrhů byla stanovena na 30. září. Podle stanoveného harmonogramu budou výsledky soutěže zveřejněny na podzim a samozřejmostí je také veřejná prezentace předložených návrhů. „Dokončení projektu očekáváme na konci příštího roku. Ambicí města je ucházet se o dotace v rámci dotačních titulů zaměřených na revitalizaci brownfieldů. Po již dokončené novostavbě domu dětí a mládeže v areálu bývalé Perly 01 stojí před městem Ústí nad Orlicí další velká výzva,“ doplnil starosta Petr Hájek.

MUUOPerla012021006
MUUOPerla012021005
MUUOPerla012021004
MUUOPerla012021003
MUUOPerla012021002
MUUOPerla012021001