Přejít na obsah

ČARODĚJNICE LÁKALY NA ŘADU MÍST

S "pálením čarodějnic" je tradičně spojena řada akcí a zapalování velkých ohňů. Po nucené přestávce se také v Ústí nad Orlicí a přilehlém okolí lákal sobotní podvečer a večer mnoho lidí.

Zábava včetně opékání buřtů a pálení ohňů byla tradičně připravena v tábořišti v Cakle. Ani Černovír nezůstal pozadu a místní hasiči na návsi uspořádali stavění májky spojené se soutěžemi pro děti a opékáním a lampionovým průvodem.

Také v městské části Knapovec zapalovali vatru s čarodějnicí a doprovodným programem pro děti.

Největší vatru pak připravili dobrovolní hasiči v Hylvátech, kteří v rámci oslav 75. výročí založení uspořadali velkou oslavu doplněnou soutěžemi pro děti a hudebním programem.

"Pálení čarodějnic" je velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady.

3K0A2756
3K0A2759
3K0A2778
3K0A2787
3K0A2784
3K0A2791
3K0A2797
3K0A2800
3K0A09181
3K0A09161
3K0A09241
3K0A0937
3K0A09501
3K0A09591
3K0A09681
3K0A09751
3K0A09891
3K0A09862
3K0A10222
3K0A10091
3K0A10291
3K0A10131
3K0A10522
3K0A10192
3K0A10602
3K0A10712