Přejít na obsah

V HYLVÁTECH VYROSTLO NOVÉ PARKOVIŠTĚ

Problém s nedostatkem parkovacích míst na sídlišti v Hylvátech pomůže řešit nové parkoviště postavené na městském pozemku naproti panelovým domům. „Vzniklo zde 51 nových parkovacích míst. Všechny zpevněné plochy jsou vsakovací a povrchová voda je odvedena do vsakovacích bloků a průlehů. Parkoviště je osvětleno novým veřejným osvětlením,“ uvedl starosta města Petr Hájek. Náklady činí zhruba 5,5 milionu korun a hrazeny byly z rozpočtu města.

Stavba parkoviště je prvním krokem k revitalizaci sídliště Hylváty, která zlepší podmínky pro bydlení v této lokalitě. Projektová příprava byla dokončena, vedle rozšíření kapacity parkovacích míst řeší také obnovu povrchu chodníků, kultivaci zelených ploch, zvýšení podílu vrostlé zeleně nebo obměnu městského mobiliáře.

3K0A06111
3K0A06133
3K0A06243
3K0A0627