Přejít na obsah

S HEJTMANEM DISKUTOVALI O AKTUÁLNÍCH TÉMATECH

V pátek 27. března zavítal do Ústí nad Orlicí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Návštěvu našeho města hejtman zahájil účastí na valné hromadě svazku obcí Orlicko-Třebovsko, kde mimo jiné starosty seznámil se záměry kraje na rok 2015.   Vedení města hejtman představil investiční plány v Orlickoústecké nemocnici, včetně plánů na vybudování centrálního příjmu a velmi se zajímal o záměry nakládání s areálem bývalé Perly v centru města. „Prostor Perly je zajímavý pro rozvoj služeb poskytovaných jak městem, tak soukromými subjekty, jsem rád, že město našlo odvahu a areál Perly převzalo. Plán, se kterým mne pan starosta seznámil se mi zdá velmi realistický i co se týká konečné ceny, která se pohybuje lehce pod hranicí 500 milionů korun", řekl Martin Netolický.   Pracovní setkání se starostou Petrem Hájkem a místostarosty Jiřím Preclíkem a Matoušem Pořickým pokračovalo prohlídkou stavby Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, kde se hejtman seznámil se stavem celkové rekonstrukce. Stranou nezůstaly další záležitosti jako například obnova kulturních památek a hejtman si také se zájmem prohlédl zahradu a okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie, které v budoucnu projdou rekonstrukcí.   Martin Netolický městu nabídl pomoc při získávání  finančních dotací z prostředků EU, protože Pardubický kraj bude v nadcházejícím období sehrávat hlavní úlohu v poskytování dotací. Návštěvu našeho města zakončil hejtman Netolický návštěvou závodu Rieter.  
news list