Přejít na obsah

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI SOUTĚŽILI NA KOCIÁNCE

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí připravil na 11. května soutěž v poskytování první pomoci v Ústí nad Orlicí na veřejném prostranství Kociánka. Soutěže se účastnilo celkem deset družstev z okresu Ústí nad Orlicí, Svitavy a Chrudim. Po dvouleté přestávce z důvodů mimořádných opatření byla soutěž také připravována jako motivační a metodické setkání dětí a jejich pedagogických doprovodů.  Pro děti bylo připraveno několik soutěžních stanovišť, kde musely prokázat své znalosti z první pomoci při ošetření různých poranění. Děti tak prokazovaly své znalosti například při ošetření masivního krvácení, bezvědomí, bezvědomí se zástavou životních funkcí nebo méně závažná poranění jako odřeniny dlaní nebo zavřenou zlomeninu horní končetiny Svoje znalosti si zopakovaly i z obvazové techniky, dopravy postižených, dopravní výchovy a léčivých rostlin. Do pořádání soutěže se zapojila také Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Základní škola Komenského Ústí nad Orlicí a Městská policie Ústí nad Orlicí.

Výsledky soutěže:

I. stupeň - (1. - 5 ročník)

1. místo Základní škola Lukavice (okres Ústí nad Orlicí)

2. místo Pionýr, Polička (okres Svitavy)

3. místo Základní škola Seč (okres Chrudim)

II. stupeň - (6. - 9. ročník)

1. místo Základní škola Nám. Míru, Svitavy (okres Svitavy)

2. místo Gymnázium Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)

3. místo Základní škola Seč (okres Chrudim)

Všechna vítězná družstva (1. – 3. místo) budou reprezentovat své okresy na regionální Soutěži mladých zdravotníků pro Pardubický a Královéhradecký kraj, která se uskuteční 1. června 2022 opět v Ústí nad Orlicí. 

3K0A1004
3K0A10121
3K0A1003
3K0A1021
3K0A1032
3K0A1038
3K0A10511
3K0A10461
3K0A10571
3K0A10611
3K0A10651
3K0A10731
3K0A10801
3K0A10711