Přejít na obsah

NOC S ANDERSENEM PO PATNÁCTÉ

Tradiční akce pro mladé čtenáře „Noc s Andersenem“ se v ústecké knihovně konala v pátek 27. března a zakončila tak Březen - Měsíc čtenářů. Tato celostátní akce dětských knihoven se konala již po patnácté a měla za cíl podpořit dětské čtenářství a propagaci soustavné četby dětí. V ústecké knihovně byl pro 20 dětí připraven zajímavý program plný soutěží, her a čtení. Děti malovaly, plnily po knihovně různé úkoly a samozřejmě je čekalo nocování v knihovně spojené se čtením. Tato tradiční akce má u dětských čtenářů každoročně velký úspěch. Ústecká Městská knihovna se akcí připojila k mnoha knihovnám nejen po celé ČR, ale také na Slovensku, Polsku a Slovinsku.  
news list