Přejít na obsah

30 LET EXISTENCE MĚSTSKÉ POLICIE

Městská policie Ústí nad Orlicí si v tomto roce připomíná 30 let od založení. Se strážníky se ve středu 11. května sešlo vedení města v čele se starostou Petrem Hájkem. V obřadní síni radnice společně s místostarosty Jiřím Preclíkem a Pavlem Svatošem poděkovali našim srážníkům za jejich dlouholetou službu pro město a předali drobný dar.

Městská policie má celkem 17 strážníků. Od roku 2021 je vedením pověřen velitel Milan Kalous. Za dobu existence se v řadách strážníků vystřídalo 43 zaměstnanců.

Hlavním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Dále přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití nebo se podílí na prevenci kriminality. Vykonává také další činnosti dle zákona o obecní policii včetně spolupráce se složkami IZS jako je Policie ČR, Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná služba.

3K0A10881
3K0A10911
3K0A11001
3K0A10941
3K0A11041
3K0A1127
3K0A1085
3K0A1130