Přejít na obsah

S REGIONEM JEZDÍME DO PRÁCE NA KOLE

Město Ústí nad Orlicí podpořilo květnovou lokální výzvu Regionu Orlicko─Třebovsko (ROT) Do práce na kole. Kampaň oslovuje obyvatele regionu a motivuje je, aby se po celý měsíc květen přepravovali převážně bezmotorově a tedy udržitelně (pěšky, na kole, koloběžce či poklusem). Účastníci výzvy budou mít příležitost si na vlastní kůži vyzkoušet, že když promění své dopravní návyky, pohyb na vlastní pohon je nejen prospěšný, ale i osvěžující.

O kampani, ale i dalších aktivitách svazku obcí, do nějž Ústí nad Orlicí patří již od založení v roce 1999, jsme hovořili s manažerem ROTu Karlem Šverclem.

svercl2

Proč se ROT rozhodl zorganizovat lokální výzvu Do práce na kole, která v Česku běží již dvanáct let?

Pro Region Orlicko─Třebovsko je to zajímavá příležitost, jak motivovat lidi, aby opustili své zajeté stereotypy při cestách do práce, a nejen při cestách do práce, a zkusili se dopravovat jinak, než jak jsou každodenně zvyklí. Využít přitom mohou stávající infrastrukturu v regionu, tedy cyklostezky, které spravuje právě Region Orlicko─Třebovsko. Touto kampaní tak propojíme naši zájmovou činnost s osvětovou činností.

Vy sám jdete příkladem a do výzvy se zapojíte. V čem pro vás osobně bude přínosná?

Každé ráno se již nebudu muset doma usilovně rozhodovat, zda kolo osedlám a pojedu na něm do Ústí nad Orlicí do práce. Jezdím z jedenáct kilometrů vzdálené České Třebové. Bude to tak další silný důvod, proč kolo neopomenout a vyrazit na něm, i když třeba zrovna není příznivá předpověď počasí. Během té půlhodinky, co zhruba do práce jedu, mám možnost si vytříbit a srovnat myšlenky, odpojit se od toho, co bylo a naladit se na to, co mě čeká. A to samé cestou zpátky. Někdy se odpojím od myšlenek úplně a vnímám jen okolí, protože ho tu máme opravdu krásné a cestu si dokonce prodloužím po okolních lesích. Rád jezdím na kole, je to pro mě přirozené a nemusím se k tomu zpravidla nijak nutit. Výzva je pro mě příležitostí, jak pro tento životní styl motivovat i ostatní.

Když se člověk zřekne pohodlí a zkusí něco nového, někdy přijde na zajímavé věci.

Je to tak. I psychologové radí nechodit nebo nejezdit stále stejnou cestou, ale zkoušet objevovat stále nové trasy a směry.

Někdo možná bude namítat, že se na kole necítí bezpečně. Jak to máte vy?

Na silnicích se necítím ohrožen provozem tak, že bych jezdil oklikou po polních cestách. Samozřejmě nejezdím po frekventované silnici první třídy. Ani to není nutné, cyklostezky zpravidla kopíruju trasu hlavní silnice, tak proč zbytečně riskovat.

Řekl bych, že je to hodně o lidech a o tom, jak jsou k sobě ohleduplní. Na řadě aut jsem již zaregistroval nalepené samolepky, které značí, že řidiči berou na vědomí legislativou stanovený bezpečný odstup od cyklistů o délce jeden a půl metru. Jako cyklistu mě potěší, že jej někdo respektuje. Na kole jezdím poměrně často a žádný konflikt jsem zatím naštěstí neměl.

Síť cyklostezek je široká. Samozřejmě někdo by mohl polemizovat, že některé úseky by měly být vyřešeny bezpečněji. Ale dejme tomu čas, i kampaň Do práce na kole k tomu může přispět. Pokud se do ní zapojí dostatečně reprezentativní vzorek lidí, bude možné nasbírat určitá data a na jejich základě zkusit dopravu optimalizovat.

Již od loňského roku komplikuje využívání cyklostezky mezi Ústím a Brandýsem nad Orlicí modernizace železničního koridoru. ROT je správcem cyklostezky, jak se k tomu staví?

Přijali jsme nesporný fakt, že národní správce železnice potřebuje zrekonstruovat železniční koridor a jediná přístupová cesta do údolí řeky Tiché Orlice vede po naší cyklostezce. Investor se však zavázal, že poté cyklostezku uvede do původního stavu.

Co nás netěší je skutečnost, že s ohledem na souběh jiných staveb v regionu nebylo rozhodnuto vést objízdnou trasu přes Orlické Podhůří, tato nyní vede komplikovaným terénem přes Sudislav, a to je pro dálkové cyklisty velkou překážkou, pro kterou náš region mohou vyřadit ze svých plánů.

svercl3

Máte nějaké reakce, jak omezení provozu na cyklostezce vnímají sami cyklisté?

Ukazuje se, že řada uživatelů nemá vůbec představu o tom, kdo správcem cyklostezky je a zjišťovat to ani nebude. Obrací se tak na místa, která ze situace přirozeně vyplynou, a to jsou zpravidla informační centra. Z informací, které máme zprostředkovaně, vyplývá, že situaci chápou.

Je dobře, když si v informačních centrech organizovaná skupina cyklistů dopředu ověří, zda je trasa po celé délce přístupná. Samozřejmě od investora víme, že ne všichni cyklisté jsou disciplinovaní a porušují zákazy vjezdu, většina se však smířila s touto situací. Doufejme, že stavba potrvá po naplánovanou dobu a do ledna příštího roku bude hotovo.

Vedle cyklostezky do Brandýsa jsou však plně k dispozici další trasy na Českou Třebovou a na Letohrad. Jak je to s jejich opravami, jsou potřebné a v plánu?

Ačkoliv je povrch cyklostezek starý patnáct let, je v dobrém stavu a nevyžaduje nyní žádné velké zásahy. Pokud jsme řešili nějaké opravy, bylo to z důvodu, že povrch stezky narušily kořeny, které pod ní prorůstaly a zvedaly ji. Tyto lokální výspravy máme od loňského roku za sebou a věřím, že nám cyklostezky zase nějakou dobu vydrží.

Na jaře probíhá běžná údržba, jako je zametání nebo prořezávání větví stromů, které by na cyklostezce mohly bránit bezpečnému průjezdu.

Jak to vypadá s obnovou mobiliáře?

Údržbu mobiliáře zajišťujeme prostřednictvím externích dodavatelů, kteří nám hlásí drobné závady a se kterými se domlouváme na opravách. Předsezonní údržbu už také máme za sebou a všechny značky či odpočívadla by měly být v pořádku a připravené na sezonu.

Chystáte v tomto směru nějaké novinky?

Pokud Pardubický kraj poskytne finanční prostředky z programu Obnovy venkova, v plánu je obnova odpočívadla v České Třebové na Lhotce. Ústy pana hejtmana byl dokonce přislíben vznik samostatného dotačního titulu určeného na rozvoj a údržbu sítě cyklostezek. To určitě kvitujeme, protože plány rozvoje cyklostezek máme. V Brandýse nad Orlicí bychom se rádi vyhnuli úrovňovému křížení cyklotrasy s železnicí a nebezpečným úsekem silnice Brandýs - Orlické Podhůří. Rádi bychom tento úsek překlenuli a kolem tábora Řadov vybudovali nový úsek cyklostezky. Loni jsme za tímto účelem nechali vypracovat vyhledávací studii, letos by se měla zpracovat projektová dokumentace. Pokud by vše šlo podle plánu, vyřešila se dokumentace a získalo stavební povolení, pak bychom na celou akci začali shánět finanční prostředky.

To zní jako běh na dlouhou trať. Je hodně náročné budovat nové úseky cyklostezek?

Je to hodně náročné, protože musíte přihlížet k zájmu mnoha skupin a jednotlivců. Člověk musí být stále připraven na to, že se situace může radikálně proměnit a buď bude muset záměr upravit, nebo také přes veškeré dlouhé úsilí zjistí, že záměr je v připravované podobě neproveditelný.

Takovým příkladem může být úsek přes Sopotnici. Už několikrát se hledala možnost, jak cyklostezku vést z Ústí nad Orlicí směrem na Vamberk, ale přes opakované pokusy se zatím tento úsek nepodařilo majetkoprávně projednat a stále zůstává jen vizí.

Region Orlicko─Třebovsko je i organizátorem několika úspěšných akcí, kdy se letos uskuteční?

K propagaci cyklistiky slouží akce s názvem Cyklo Glacensis, 20. až 21. května proběhne jeho jubilejní dvacátý ročník. Akce je určena cyklistům z česko-polského pomezí. Letos očekáváme účast dvanácti týmů, které přijedou do areálu Ráj u Letohradu. Dne 25. června se budou konat cyklistická akce Orlické cykloklání a turistická akce Putování Lanšperským panstvím, které už tradičně pořádáme ve spolupráci se Sborem pro záchranu hradu Lanšperka. Letos je ještě v areálu Cakle u Ústí nad Orlicí doplní vyhodnocení lokální výzvy Do práce na kole. Další tradiční akci pořádáme 2. září, kdy se uskuteční Den regionu. Cílem spanilé cyklojízdy po regionu bude tentokrát Jehnědí.

Nutno dodat, že síť cyklostezek se v okrese rozšiřuje i díky investicím dalších samospráv a svazků obcí. Které to například jsou?

Loni přibyla díky Sdružení obcí Orlicko nová cyklostezka Valdštejn - Šušek, která spojuje Písečnou s cyklostezkou Letohrad - Ústí nad Orlicí v obci Hnátnice. Na konci loňského roku byla díky spolupráci města Česká Třebová s obcí Rybník otevřena cyklostezka právě mezi Českou Třebovou a Rybníkem. V Letohradě jsou městem Letohrad budovány dva nové úseky cyklostezek u Podměstí a směrem na Šedivec.

Budují se tam, kde se ukáže, že je potřeba stávající síť doplnit a oddělit cyklo dopravu od motorové.

Tak hurá na kolo.

Jak se říká, neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečený cyklista.

O REGIONU

Region Orlicko─Třebovsko je svazek obcí, jehož zájmové území v části okresu Ústí nad Orlicí zaujímá plochu okolo 290 km2. Město Ústí nad Orlicí patřilo k zakládajícím členům. Celkem sdružuje 3 města a 21 obcí, ve kterých žije téměř 48 tisíc obyvatel. Svazek obcí je ve své činnosti velmi činorodý. Mezi primární projekty patří Aktivní turistika na Orlicko─Třebovsku, cyklostezky údolím řek Tiché Orlice a Třebovky. 

svercl1